Điều khoản sử dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng quý khách đến với trang web “Chuyên Gia Sức Khỏe” (https://chuyengiasuckhoe.org/). Trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, quý khách vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng sau đây. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web, quý khách đồng ý tuân thủ những điều khoản này. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.

1.Chấp Nhận Sử Dụng:

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, quý khách đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được liệt kê ở đây.

2. Nội Dung Thông Tin:

Mọi thông tin và nội dung trên trang web chỉ mang tính chất tham khảo và giáo dục. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định hay hành động nào dựa trên thông tin từ trang web.

3. Chính Xác Thông Tin:

Chúng tôi cố gắng bảo đảm rằng mọi thông tin trên trang web là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo về sự chính xác và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trang web.

4. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Mọi nội dung trên trang web, bao gồm cả văn bản, hình ảnh, và các yếu tố khác, là tài sản sở hữu của “Chuyên Gia Sức Khỏe” và được bảo vệ bởi luật pháp về quyền sở hữu trí tuệ.

5. Liên Kết Tới Trang Web Bên Ngoài:

Trang web có thể chứa liên kết tới các trang web bên ngoài. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web này.

6.Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách theo chính sách quy định trong Chính Sách Bảo Mật.

7. Thay Đổi Điều Khoản:

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng trang web sau khi thay đổi có nghĩa là quý khách chấp nhận những thay đổi đó.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua Liên Hệ nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về điều khoản sử dụng của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã sử dụng trang web “Chuyên Gia Sức Khỏe”.