Thứ sáu, 10/1/2020, 12:21 (GMT+7)

Người dân Thụy Điển, Canada… thích tắm trong hồ băng vào mùa đông với mong muốn cải thiện sức khỏe, hồi phục cơ thể.

Tắm trong hồ băng vào mùa đông

Tắm trong hồ băng vào mùa đông

An Nhiên (Theo Castanet News, Jonna Jinton)

Quảng cáo